IBM, Storage

IBM Cloud Object Storage Kullanım Senaryoları

Kullanım senaryoları ile ilgili olan serinin 3. yazısına hoşgeldiniz. Umarım bilgilendirici bir seri olarak ilerliyorumdur. Bu yazı içerisinde IBM Cloud Object Storage için kullanım senaryoları hakkında konuşalım istiyorum. Object Storage hakkındaki seriden sonra Flash System ile ilgili bir seriye başlayacağım ve yine bu seri ile ilgili de kullanım senaryoları hakkında detaylı bir yazı yazmayı düşünüyorum.

Kullanım Senaryoları 1 : Internet of Things

Farklı IoT cihaz verileri, IoT platformları aracılığıyla uzun vadeli depolamaya, canlı panolara ve gerçek zamanlı sunumlara dönüştürülür.


Aşağıdaki grafikte gösterildiği gibi, Veri bağlantısı ve güvenli dönüşüm, verileri Spark aracılığıyla IBM COS’a aktaran REST API, MQTT ve Kafka gibi bir bağlantı ve pipeline framework’ü aracılığı ile işlenir.


Bu müşteri etkileşimi odaklı modellere genellikle IBM COS aracılığıyla gerçek zamanlı verilerin depolandığı, alındığı ve arşivlendiği arka SoR sistemine bağlı olan SoE olarak bahsedilir.  Bu çözümler IoT platformunu kullanarak çeşitli endüstriler, evler ve şehirlerdeki kullanıcıların etkinlikleri izlenmesine ve cihazları kontrol etmesine yardımcı olur.

IoT ve IBM COS
IoT ve IBM COS
IoT ve IBM COS
IoT ve IBM COS

Neden IBM Cloud Object Storage?

 • IBM COS, IoT içerik havuzunu, gerçek zamanlı erişilebilir verileri, büyük görüntüleri ve video dosyalarını depolayabilir.
 • IBM COS’ta depolanan verilere, IoT aygıtları, uygulamaları ve ön uç tüketiciler için her zaman her yerden erişilebilir.
 • IBM COS, şirket içi bulut verileriyle çalışır, veri kökenini görselleştirir ve IoT platformlarıyla bütünleştirilirken uygulamaları verilerle besler.

Kullanım Senaryoları 2 : Analitik ve Cognitive Sistemler

Bilişsel sistemler(Cognitive), kitaplar, e-postalar, tweetler, dergiler, bloglar, resimler, ses ve videolardaki görüntüler, doğal dil ve sesler gibi yapılandırılmamış bilgileri “anlayabilir”. Anlamın kilidini açarlar çünkü onun üzerinden akıl yürütebilirler ve bize tartıp düşünmemiz için yeni bağlamlar verirler. Bu verilerin saklanması için depolama alanlarına ihtiyaç duyulabilmektedir.

Analitik ve Bilişsel Sistemler
Analitik ve Bilişsel Sistemler

Büyük hacimli yapılandırılmamış verileri depolamak için farklı uygulamalar gelişti. Daha fazla makine verisi oluşturulmaktadır ve daha ileri analizler ve olası bilişsel kullanımlar için depolanmalı ve korunmalıdır. Bu tür verileri oluşturan yazılım uygulamaları, maliyet etkin bir şekilde petabayt ve daha büyük ölçeklendirme becerisiyle taşıyıcı sınıfı sistem güvenilirliği ve veri güvenliği sağlamak için IBM COS ile birlikte çalışır. Bilişsel sistemler, IBM COS kullanarak büyük hacimli verileri depolar ve işler ve diğer analitik hizmetleriyle bütünleşir.

Neden IBM Cloud Object Storage?

IBM COS, aşağıdaki nedenlerden dolayı Cognitive altyapı çözümleri için çok uygundur:

 • IBM COS, Cognitive bir altyapı üzerinde devreye alınan Cognitive bir çözümle şirket içi ve bulut verileriyle çalışır.
 • IBM COS’ta depolanan verilere, IoT aygıtları, uygulamaları ve ön uç tüketiciler için her zaman her yerden erişilebilir.
 • IBM COS, taşıyıcı sınıfı sistem güvenilirliği, kullanılabilirliği ve ölçeklenebilirlik özelliklerine sahiptir

Kullanım Senaryoları 3 : Yedekleme Alanı

Yedekleme Senaryoları
Yedekleme Senaryoları

IBM Spectrum® Protect, Commvault, Veeam, Veritas Netbackup veya Rubrik gibi çeşitli kurumsal yedekleme uygulamaları, IBM COS üzerinde yedeklemelerin depolanmasını destekler.


Bazı uygulamalar 1. bazıları ise 2. kopya olarak yedek gönderimi yapabilirler.

Yedekleme Senaryoları
Yedekleme Senaryoları

Neden IBM Cloud Object Storage?

IBM COS, backup ve repository için mükemmel bir çözümdür.


IBM COS, kuruluşların büyük, maliyetli depolama dizilerini ve manyetik bant silolarını yönetmekten uzaklaşmalarına ve bunun yerine verileri IBM COS’ta depolayan ya da doğrudan IBM COS’a yedekleyen depolama açısından yedekleme sunucularını devreye almalarına olanak tanır. Esneklik özellikleri, iş gereksinimlerine ve yedekleme yazılımı kapasitesine bağlı olarak işletmelerin replikasyondan uzaklaşmasına (bu da depolama gereksinimlerini azaltır) veya IBM COS’u verilerin düşük maliyetli bir üçüncül kopyası olarak kullanmasına olanak tanır. Doğal “sonsuz” depolama havuzu, kapasite yönetiminin artık zor ve zaman alıcı bir görev olmadığı anlamına gelir;

Çoğu büyük yedekleme satıcısının veri tekilleştirme yeteneği, fiziksel kapasite gereksinimlerini tamamen “hidratlanmış” veri kümesinin bir kısmına düşürür. Teyp ıslahı, rotasyonu, ofsiting ve aktarımın yönetilmesi, bir nesne mimarisinde gereksiz hale gelir, bu da yedekleme yöneticilerinin bu yoğun kaynak gerektiren görevleri yönetmek ve izlemek yerine katma değerli işler gerçekleştirmesini sağlar.

Kullanım Senaryoları 4 : Aktif – Aktif

Etkin arşiv, yasal belgeler ve finans belgeleri gibi önemli ancak nadiren erişilen verileri şeffaf bir şekilde depolayan bir veri deposudur. aktif arşiv uygulaması veya temeldeki depolama katmanı tarafından siteler arasında verilerin çoğaltılmasıyla, pahalı olmayan disk sistemleri ve teyp karışımından oluşan eski bir aktif arşiv sistemini göstermektedir.

Aktif - Aktif
Aktif – Aktif

Esneklik, kullanılabilirlik ve düşük maliyet gereksinimleri bu kullanım senaryosunun anahtarıdır ve genellikle bu tekrarlanan yaklaşımı zorunlu kılar. Çoğaltma ihtiyacı, yedek kopyalar sayılmadan önce bile en az iki veri kopyası ile sonuçlanır. Veri replikasyonu dikkatli bir şekilde izlenmelidir, çünkü bunun yapılmaması sistem esnekliğini azaltır.
Teybin çözümün bir parçası olduğu durumlarda, mimarlar, ilk alım ve geri çağırma için yeterli disk hazırlama alanının mevcut olduğundan emin olmalıdır. Bu bileşenlere hizmet vermek için yeterli teyp sürücüleri de dahil edilmelidir. Ek olarak, uygulama, meşgul bir bant sisteminin yaşayabileceği uzun geri çağırma süreleriyle ilgilenmelidir.

Kullanım senaryoları : Aktif - Aktif
Aktif – Aktif

Neden IBM Cloud Object Storage?

 • Veri katmanları, verilerin doğrudan IBM COS havuzundan gönderilebilmesi veya alınabilmesi için azaltılır veya ortadan kaldırılır.
 • Alan kaybı esnekliği, çoğaltma yerine coğrafi olarak dağınık silme kodlaması yoluyla elde edilir.
 • Aşağıdaki temel faydaları sağlayan IBM COS’un coğrafi olarak dağınık yapısı:
  • Birden çok kopya olmaksızın saha hatası kaybı esnekliği, kapasite gereksinimlerini büyük ölçüde azaltır ve çoğaltmayı izleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Birincil ve ikincil (salt okunur) kopya kavramının kaldırılması, bir sitenin veya bir siteye erişimin kaybedilmesini içeren bir felaket anlamına gelir, herhangi bir geleneksel yüksek kullanılabilirlik süreci gerektirmez (örneğin, ikinciye yük devretme, ikinciye yükseltme okuma/yazma erişimi, ters çoğaltma, birincil salt okunur düzeyine indirgeme veya yeniden çalışma sırasında tersi).
 • Veri katmanlarının düzleştirilmesi, kullanıcıların beklentisi olan basitleştirilmiş yönetim ve tek tip dosya erişimi sağlar. Dosya yaşı veya türünden bağımsız olarak veri erişim hızı aynıdır.
 • Büyük bir giriş alanını yönetme ihtiyacı, veriler doğrudan IBM COS’tan kullanıcıya okunabildiğinden veya akışa alınabildiğinden, bu kullanıcı daha sonra dosyayı yerel olarak görüntüleyebilen veya düzenleyebilen ve ardından etkin arşiv sistemi aracılığıyla karşıya yükleyebilen kullanıcıya genellikle kaldırılır veya büyük ölçüde azaltılır.
 • Geleneksel depolama sistemlerinde mevcut olan kapasite sınırlamaları, uygulamalar “sınırsız” bir depolama havuzuna erişebildiğinden büyük ölçüde ortadan kalkar. Bu nedenle, mali planlama için kapasite kullanımının ölçülmesi gerekse de, depolama altyapısının yönetimi ve tasarımı artık uygulama, sistem yöneticileri veya mimarlar için bir yük olmaktan çıkıyor.
 • İyileştirilmiş operasyonel basitlik, azaltılmış kapasite ve artan esneklik, geleneksel şirket içi veya çoğaltma tabanlı bulut tabanlı dağıtımlarla karşılaştırıldığında, aktif bir arşiv sistemi için tipik olarak daha düşük toplam sahip olma maliyeti (TCO) ile sonuçlanır.

Kullanım Senaryoları 5 : Kurumsal Dosya Hizmetleri

Kurumsal dosya hizmetleri, ilk uygulamaların yerel makine erişimiyle sınırlı olduğu on yıllardır var olmuştur. Kurumsal BT’ye olan bağımlılık arttıkça, merkezi dosya hizmetlerine duyulan ihtiyaç belirgin hale geldi ve birkaç satıcı bu gereksinimleri karşılamak için çeşitli cihazlar piyasaya sürdü.

Kullanım senaryoları : Kurumsal Depolama Hizmeti
Kurumsal Depolama Hizmeti

Aşağıdaki noktaları MUTLAKA göz önünde bulundurun:

 • Dizi esnekliği, temel blok depolamadaki RAID şemaları aracılığıyla elde edilir ve çok bölgeli dayanıklılık, çoğaltma yoluyla elde edilir. RAID şemalarına bağlı olarak, büyük ölçekli veri koruması, özellikle büyük kapasiteli dönen disk sürücülerinde hantal hale geldi. Aynı RAID şeridindeki bir veya iki diskin kaybı veri kaybına neden olabileceğinden, yönetilmesi önemli yönetici kaynakları gerektiren esnekliği sağlamak için veri koruması için daha fazla disk gerekir.
 • Çok bölgeli veri esnekliği, önemli ağ bant genişliği kullanarak ve depolanan verinin kapasitesinin en az iki katına ihtiyaç duyarak veri çoğaltmayı gerektirir.
 • Ayrıca yedek depolama için 3 – 5 kat daha fazla kapasite gerekir.
 • Yüksek düzeyde, dosya erişim sistemleri, verileri birçok kullanıcı, iş istasyonu ve sunucu arasında paylaşılan dizinler, alt dizinler ve dosyalar halinde yapılandırır. Güvenlik, kullanıcı ve grup kavramlarına dayanmaktadır. Tipik olarak, bir meta veri deposu bu bileşenler arasındaki ilişkiyi depolar.
 • Özellikle NAS sistemleri olgun ve iyi anlaşılmış olsa da, bu sistemlerin temelindeki mimari, kullanıcılar, uygulamalar ve sensörler tarafından üretilen çok büyük miktarda veri nedeniyle bir takım zorluklar doğurmaktadır.
 • Denetleyici-muhafaza ölçeklendirme yaklaşımı, bir kümenin içerebileceği NAS kafalarının sayısıyla ilgili katı sınırların var olduğu anlamına gelir ve bu, tek bir ad alanında kullanılabilen kapasiteyi sınırlar. Bu yaklaşım, işletmeler içinde birkaç ayrı depolama adası yaratır. Bu sorun, modern depolama sistemlerinin çözmek için tasarlandığı şeydir.
 • Dosya işlemleri için meta veri erişimine olan bağımlılık, bu bileşene çok büyük bir yük getirebilir. Özellikle milyarlarca nesne içeriyorsa, büyük dosya tabanlı sistemlerde genellikle bir tıkanıklık noktası olabilir.
 • Denetleyici-muhafaza ölçeklendirme yaklaşımı, bir kümenin içerebileceği NAS kafalarının sayısıyla ilgili katı sınırların var olduğu anlamına gelir ve bu, tek bir ad alanında kullanılabilen kapasiteyi sınırlar. Bu yaklaşım, işletmeler içinde birkaç ayrı depolama adası yaratır. Bu sorun, modern depolama sistemlerinin çözmek için tasarlandığı şeydir.
 • Dosya işlemleri için meta veri erişimine olan bağımlılık, bu bileşene çok büyük bir yük getirebilir. Özellikle milyonlarca ila milyarlarca nesne içeriyorsa, büyük dosya tabanlı sistemlerde genellikle bir tıkanıklık noktası olabilir.

IBM COS tabanlı bir mimari, bu zorlukların üstesinden gelir ve aşağıdaki işlevler de dahil olmak üzere dosya hizmetleri için birçok kullanım senaryosu sağlar:

 • Genel amaçlı dosya hizmeti, SMB/CIFS ve NFS gibi standart protokollerin yanı sıra Nasuni, Panzura, CTERA gibi genel amaçlı dosya ağ geçitleri aracılığıyla kullanıcı dosyası ve uygulama erişimi sağlar.
 • IBM Cloud Object Storage Dosya Erişimi (COS FA) Bu, IBM Cloud Object Storage for Active Archiving kullanım senaryolarında dosyaları depolamak ve almak için eski uygulamalara SMB ve NFS protokolü arabirimi sağlayan ağ geçidi yazılımıdır. Arka uç IBM COS kovası uç noktasının şirket içinde veya IBM Public Cloud’da olabileceği bir sanal makine olarak şirket içinde devreye alınır.
 • Yüksek performanslı bilgi işlem, IBM Spectrum Scale gibi dolaylı olarak yüksek performans için tasarlanmış protokoller üzerinden paralellik ve yüksek hızlı ağ ara bağlantısı kullanarak olağanüstü performans ve ölçeklenebilirlik sağlar.
 • Dosya senkronizasyonu ve paylaşımı, web arayüzlerini, aracıları kullanarak kullanıcı dosya paylaşım yetenekleri sağlar. iş istasyonlarında ve mobil cihazlarda yazılım ve bazen NAS hizmetleriyle bağlantılıdır.

Dosya hizmetleri için IBM COS tabanlı çözüm, bir veya daha fazla ağ geçidi olanağını içerebilir, çünkü herhangi bir kuruluş, tümü ortak bir IBM COS arka ucunu kullanabilen bir gereksinimler karışımına sahip olabilir.


Not: Ayrıca, IBM Cloud Object Storage for Active Archiving kullanım senaryolarında dosyaları depolamak ve almak için eski uygulamalara SMB ve NFS protokolü arabirimi sağlayan COS ağ geçidi yazılımı da vardır. Arka uç IBM COS kovası uç noktasının şirket içinde veya IBM Public Cloud’da olabileceği bir sanal makine olarak şirket içinde devreye alınır.

Neden IBM Cloud Object Storage ?

 • IBM COS, dosya tabanlı erişim için tek bir birleşik arka uç görevi görür. Eski depolama silosu yaklaşımını ortadan kaldırarak işletmeyi yönetim ve işletim maliyetlerinden kurtarır.
 • IBM COS’a özgü, coğrafi olarak dağılmış silme kodlamalı veri koruması, verilerin birden çok sitede anında kullanılabilir olduğu anlamına gelir. Bu kullanılabilirlik, RAID ve çoğaltma yönetimini ve bu özelliğin gerektirdiği ekstra kapasiteyi ortadan kaldırır. Depolama ek yükü, yedeklemeler dahil 2 kattan azdır.
 • Çözüme bağlı olarak, dosya erişimi için meta veriler, ağ geçidi cihazları arasında çoğaltılan bulutta saklanabilir veya aracı tabanlı çözümler durumunda kullanıcının yerel ana bilgisayarında depolanabilir. Bu yaklaşım, dosya tabanlı erişim için gerekli olan güvenlik yapılarını korur, yani uygulamaların yeniden yazılmasına gerek yoktur.
 • İşletmelerin tek bir NAS çözümüne kilitlenmemesi için her iş yükü için en uygun çözüm kullanılabilir. Ölçek ekonomileri, tek bir depolama silosuna ayrılmış yüz ila binlerce disk iğine sahip büyük şirket içi NAS sistemlerinin devreye alınmasına bağlı NAS kafalarının aksine, temeldeki IBM COS katmanında elde edilir.

Kullanım Senaryoları 6 : İçerik Deposu

İçerik havuzu sistemleri, belgeler, resimler ve videolar gibi büyük dijital içerik kataloglarını yönetir. Bu sistemler, erişim kontrolü, belgeleri teslim etme ve teslim alma, dosya kilitleme ve dosya katmanlamayı içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan kapsamlı arama ve dosya yönetimi işlevleri sağlamaları bakımından aktif arşivden farklıdır. Bu sistemler tipik olarak veri türlerinin bir karışımını depolar ve bu sistemlerdeki verileri günlük iş akışları için kullanabilen kullanıcılarına esnek hizmetler sağlamalıdır. Kilitleme özellikleri, kopyalanmış veya çatallanmış sürümlerin istenmeden oluşturulmamasını veya kullanıcılar eski dosyaları güncellenmiş bir sürüm üzerine kaydederek yanlışlıkla üzerine yazdığında verilerin kaybolmamasını sağlar. Daha eski bir içerik deposu sisteminde aşağıdaki koşullar mevcuttur:

 • Dayanıklılık tipik olarak çoğaltma yoluyla sağlanır. Veri katmanlama, içerik havuzu sistemi tarafından yönetilebilir veya temeldeki veri korumasını gerçekleştiren aktif bir arşiv sisteminin üzerine yerleştirilebilir.
 • İçerik havuzu sistemleri tipik olarak disk ve bant karışımından oluşturulur ve performansa duyarlı değildir. Bununla birlikte, verilerin bant gibi soğuk depodan geri çağrılması gerekiyorsa, uzun bekleme süreleri nedeniyle kullanıcı deneyimi ve üretkenliği tehlikeye girebilir.
 • Olağanüstü durum kurtarma genellikle, kopyaların yükseltilmesi ve sıralamasının düşürülmesine yönelik geleneksel yüksek kullanılabilirlik (HA) prosedürlerini içerir ve yeni veriler orijinal sitelere kopyalanana kadar yeniden çalışma mümkün değildir.
Kullanım senaryoları : İçerik Deposu
İçerik Deposu

Neden IBM Cloud Object Storage ?

 • Geleneksel mimarilerdeki birçok sorunu çözebilen uygun maliyetli bir çözüm sunar.
 • Çevrimdışı soğuk depolamanın kaldırılması, kullanıcıların verilere anında erişmesini sağlar. eski veriler için uzatılmış geri çağırma sürelerini beklemek.
 • Sistem yöneticileri, veri eşlemeyi yönetmek için gereken kaynakları ortadan kaldırdığı için IBM COS’un coğrafi olarak dağınık yapısından yararlanır. Ayrıca, depo tarafından kullanılan veri deposunun karmaşık yük devretmesini de ortadan kaldırır.

Galiba bu sefer biraz uzun bir yazı oldu ama şuna emin olmamız lazım ki bir ürünü öğrenmek istiyorsak öncelikle bu ürünün nerelerde kullanıldığı ile ilgili senaryolara hakim olmamız gerekmektedir. Yani bir üründen konuşmak için öncelikle o ürünün kullanım senaryoları hakkında bilgi sahibi olmak şart.

Bir sonraki yazım IBM Cloud Object Storage’ın Planlama ve Boyutlandırması ile ilgili olacak ve sistemi nasıl şekillendireceğimizi konuşacağız.

IBM Storage ile ilgili diğer yazılarım için BURAYA tıklayın lütfen. IBM RedBook içerisindeki IBM Cloud Object Storage dökümanları içinde BURAYA tıklayın lütfen.

Bir yanıt yazın