disk
IBM, Storage

Depolama Sanallaştırma Terminolojisi

Depolama sanallaştırma, depolama endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Çeşitli teknolojilere ve altta yatan yeteneklere uygulanabilir. Gerçekte, çoğu depolama cihazı teknik olarak şu veya bu biçimde sanallaştırıldığını iddia edebilir!!!

Depolama sanallaştırmasını aşağıdaki şekillerde açıklayabiliriz:

 • Depolama sanallaştırma, farklı temel yeteneklere sahip farklı depolama kaynaklarının ortak bir arabirim seti kullanılarak yönetilmesine ve tüketilmesine olanak tanıyan bir teknolojidir.
 • Depolama sanallaştırması, fiziksel sınırlamalarla kısıtlanmayan ve karmaşıklığın bir kısmını gizleyen, kaynakların mantıksal bir temsilidir. Ayrıca yeni işlevler ekler veya hizmetlerle bütünleştirir ve bir sistemin birden çok katmanına yerleştirilebilir veya uygulanabilir.

Sanallaştırma modeli aşağıdaki katmanlardan oluşur:

 • Uygulama: Depolama etki alanının kullanıcısı.
 • Depolama alanı:
  • Dosya, kayıt ve ad alanı sanallaştırma ve dosya ve kayıt alt sistemi
  • Blok sanallaştırma
  • Blok alt sistemi

Uygulamalar genellikle verileri bayt veya kayıt vektörleri olarak okur ve yazar. Bununla birlikte, depolama, verileri sabit boyutta (512 veya daha yeni cihazlarda, blok başına 4096 bayt) blok vektörleri olarak sunar.

Dosya, kayıt ve ad alanı sanallaştırması ile dosya ve kayıt alt sistemi katmanları, uygulamaların ihtiyaç duyduğu kayıtları veya dosyaları, blok sanallaştırma katmanının dili olan blok vektörlerine dönüştürür. Blok sanallaştırma katmanı, üst katmanların isteklerini, blok alt sistemindeki depolama aygıtları tarafından sağlanan fiziksel depolama bloklarına eşler.

Depolama alanındaki katmanların her biri, alt katmanların karmaşıklıklarını soyutlar ve bunları üst katmanlara sunulan kullanımı kolay, standart bir arayüzün arkasına gizler. Mantıksal depolama alanı temsilinin ve bunun sunucular (depolama tüketicileri) tarafından görülebilen özelliklerinin, depolama cihazlarının altında yatan karmaşıklıklardan ve giriftliklerden sonuç olarak ayrıştırılması, depolama sanallaştırmasının temel bir kavramıdır.

Bu yazının odak noktası, IBM tarafından IBM SAN Volume Controller ve IBM FlashSystem ailesi üzerinde çalışan IBM Spectrum Virtualize yazılımı olarak uygulanan blok sanallaştırma katmanında blok düzeyinde sanallaştırmadır. IBM SAN Volume Controller, depolama ağı katmanında kümelenmiş bir aygıt olarak uygulanır. IBM FlashSystems, dahili ve harici olarak eklenen depolamayı sanallaştırabilen modüler depolama sistemleri olarak kurulur.

IBM Spectrum Virtualize, istemcileriyle iletişim kurmak için Small Computer System Interface (SCSI) protokolünü kullanır. Depolama alanını, SCSI mantıksal birim numaraları (LUN’lar) tarafından tanımlanan SCSI mantıksal birimleri (LU’lar(Logical Unit)) olarak sunar.

LU’lar ve LUN’lar farklı varlıklar olsa da, pratikte LUN terimi genellikle bir mantıksal diske atıfta bulunmak için kullanılır; yani bir LU.

Çoğu uygulama depolamaya doğrudan erişmez; bunun yerine bir dosya sistemi kullanarak dosyalarla veya kayıtlarla çalışırlar. Ancak, bir ana bilgisayarın işletim sistemi bu soyutlamaları depolama diline çevirmelidir; yani, bir LU içindeki mantıksal blok adresleri (LBA’lar) tarafından tanımlanan depolama bloklarının vektörleri.

IBM Spectrum Virtualize içinde, harici olarak görülebilen LU’ların her biri, bir depolama havuzundan alınan bir depolama miktarı olan bir birim tarafından dahili olarak temsil edilir. Depolama havuzları, yönetilen disklerden (MDiskler) yapılır; yani, depolama sistemine harici sanallaştırılmış depolama veya dahili disklerden oluşan diziler tarafından sunulan LU’lardır. Dış depolama tarafından IBM Spectrum Virtualize’a sunulan LU’lar, genellikle bu depolamada yapılandırılan RAID dizilerine karşılık gelir.

Bir dosya sistemi bloğundan fiziksel bir sürücüdeki fiziksel bir bloğa kadar nesnelerin hiyerarşisi:

Block-level virtualization overview
Blok düzeyinde sanallaştırmaya genel bakış

Depolama sanallaştırma ile, bir ana bilgisayara sunulan bir LU içindeki mantıksal bloklar ile fiziksel sürücülerdeki bloklar arasındaki eşlemeyi yönetebilirsiniz. Bu eşleme, bir kullanım durumunun gerektirdiği kadar basit veya karmaşık olabilir. Mantıksal bir blok, tek bir fiziksel bloğa veya daha fazla kullanılabilirlik için, farklı fiziksel depolama sistemlerinde ve farklı coğrafi konumlarda fiziksel olarak depolanan birden çok bloğa eşlenebilir.

IBM Spectrum Virtualize, kullanılabilir depolamanın kullanımında büyük esneklik sağlamak için yönetim yapısı olarak bir fiziksel blok grubu olan bir kapsam kavramını kullanır. Daha da önemlisi, eşleme dinamik olabilir: IBM Easy Tier ile IBM Spectrum Virtualize, bir ana bilgisayarın performans gereksinimlerini temel depolama sistemlerinin yetenekleriyle daha iyi eşleştirmek için bir kapsamın eşlendiği temel depolamayı otomatik olarak değiştirebilir.

IBM Spectrum Virtualize, bir depolama yöneticisine birim özelliklerini değiştirmesi için çok çeşitli seçenekler sunar: birimin yeniden boyutlandırılmasından ikizlemeye(Klon), IBM FlashCopy ile belirli bir zamanda (PiT) kopya oluşturmaya ve fiziksel depolama sistemleri arasında veri taşımaya kadar. Depolama kullanıcılarına sunulan tüm işlevler, verileri depolamak için kullanılan fiziksel cihazların özelliklerinden bağımsızdır. Depolama özelliği setinin temeldeki donanımdan ayrılması ve depolama kullanıcılarına, temeldeki sistem karmaşıklığını maskeleyen tek, tek tip bir arabirim sunma yeteneği, IBM Spectrum Virtualize ile depolama sanallaştırmasının benimsenmesi için güçlü bir argümandır.

Depolama sanallaştırması birçok katmanda uygulanmaktadır. Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere, bir dosya sistemi bloğunun ana bilgisayarın işletim sistemi (şeklin sol tarafı) tarafından mantıksal birim yöneticisi (LVM) veya IBM Spectrum Virtualize sisteminin özellikleri kullanılarak ikizlendiği bir örneği gösterir.

Sonuç benzer olsa da (veri bloğu iki farklı diziye yazılır), ana bilgisayar başına yapılandırma için gereken efor, tahsis edilmiş bir sistemde yapılan ve yönetilen kuruluş çapında depolama sanallaştırmasına sahip merkezi bir çözümden orantısız şekilde daha fazladır.

IBM Spectrum Virtualize aşağıdaki temel özellikleri içerir:

 • Birden çok depolama sistemi için tek bir yönetim arabirimi ve heterojen depolama sağlamak için tutarlı bir kullanıcı arabirimi sağlayarak basitleştirilmiş depolama yönetimi.
 • Çevrimiçi hacim geçişi. IBM Spectrum Virtualize, verilerin bir fiziksel sürücü kümesinden başka bir kümeye, depolama kullanıcıları tarafından fark edilmeyecek şekilde ve depolama altyapısını aşırı zorlamadan taşınmasını sağlar. Geçiş, belirli bir depolama sistemi içinde (bir disk grubundan başka bir kümeye) veya depolama sistemleri arasında yapılabilir. Her iki durumda da, depolamayı kullanan ana bilgisayar işlemin farkında değildir ve uygulamalar için kesinti süresi gerekmez.
 • Kurumsal düzeyde Kopyalama Hizmetleri işlevleri. Kopyalama Hizmetleri işlevlerinin IBM Spectrum Virtualize içinde gerçekleştirilmesi, sanallaştırılmış depolama alt sistemlerinin yeteneklerine ve birlikte çalışabilirliğine olan bağımlılıkları ortadan kaldırır. Bu nedenle, kaynak ve hedef kopyaların herhangi iki sanallaştırılmış depolama alt sisteminde olmasını sağlar.
 • Değiştirilemez kopyalar almak için FlashCopy işlevlerini kullanan ve fidye yazılımlarından veya veri kaybına neden olabilecek müşteri dahili eylemlerinden kurtarmaya yardımcı olan Korumalı Kopyalama mekanizması.
 • Kaynakların sanallaştırılmış depolama sistemlerinde havuzlanması nedeniyle iyileştirilmiş depolama alanı kullanımı.
 • Birden çok sanallaştırılmış dizide veya denetleyicide birim şeritlemenin bir sonucu olarak sistem performansını iyileştirme fırsatı ve IBM Spectrum Virtualize donanımı tarafından sağlanan önbelleğin avantajları.
 • Bekleyen veri şifrelemesini kullanarak geliştirilmiş veri güvenliği.
 • Gelişmiş kopyalama hizmetlerini kullanarak bulut depolamaya çoğaltma da dahil olmak üzere veri çoğaltma veri taşıma ve yedekleme çözümleri için.
 • Veri tekilleştirme ve alan verimliliği için sıkıştırma gibi mevcut depolama alanında daha fazla veri depolayan veri azaltma teknikleri. IBM Spectrum Virtualize, depolama sistemlerinin etkin kapasitesini 5 kata kadar artıran ve depolama sisteminin gerektirdiği alan, güç ve soğutmayı azaltan önemli tasarruflar sağlayabilir.

IBM Real-time Compression (RtC), yalnızca önceki nesil motorlar için mevcuttur. Daha yeni IBM SAN Volume Controller motorları (SV3, SV2 ve SA2) RtC’yi desteklemez; ancak, Veri Azaltma Havuzları (DRP) aracılığıyla yazılım sıkıştırmayı desteklerler.

Özetleyecek Olur isek:

Depolama sanallaştırma, esnek ve güvenilir depolama çözümlerinin gerçekleştirilmesini sağlayan temel bir teknolojidir. Kuruluşların BT mimarisini iş gereksinimleriyle daha iyi uyumlu hale getirmelerine, depolama yönetimini basitleştirmelerine ve BT departmanlarının iş taleplerini karşılama çabalarını kolaylaştırmasına yardımcı olur.

IBM SAN Volume Controller ve IBM FlashSystem ailesi üzerinde çalışan IBM Spectrum Virtualize, açık standartları kullanan ve SNIA depolama modeliyle uyumlu, olgunlaşmış, 11. nesil bir sanallaştırma çözümüdür. Tüm ürünler, kontrol mantığını (gelişmiş depolama işlevleri dahil) çok sayıda bireysel depolama cihazından depolama ağındaki merkezi bir varlığa taşıyan bant içi blok sanallaştırma motorlarını kullanır.

IBM Spectrum Virtualize, depolama kaynaklarınızın kullanımını iyileştirebilir, depolama yönetimini basitleştirebilir ve iş uygulamalarının kullanılabilirliğini iyileştirebilir.

Aşağıda göreceğiniz şekilde, IBM Spectrum Virtualize sistemleri tarafından sağlanan özellik setini görebilirsiniz. Bu set içerisinde bulunan özellikler hakkında ilerleyen zamanlarda daha fazla konuşacağız.

Ürüne göre IBM Spectrum Virtualize özellikleri
Ürüne göre IBM Spectrum Virtualize özellikleri

Umarım bilgilendirici bir yazı olmuştur.

Diğer IBM yazılarım için lütfen BURAYA ve IBM sayfası içinde BURAYA tıklayınız.

Bir yanıt yazın