Kişisel Gelişim

Occam’ın Usturası: Sorun Çözmede Basitlik Prensibi

Occam’ın Usturası, diğer adıyla tasarruf prensibi, en basit açıklamanın genellikle doğru olduğunu öne süren felsefi ve bilimsel bir kuraldır. Bu prensip, 14. yüzyıl İngiliz filozofu